KURSUS

Records Manager - miniuddannelse over 5 dage
Afholdes i samarbejde med Bibliotekarforbundet.

Holdstart:

I København fra 13. september til 10. oktober 2017

KURSUS

2-dages kursus: Auditering for informationsspecialister 
30. - 31. august 2017

Yderligere information og tilmelding

 
 
 
 

Scandinavian Information Audit er specialister i records management – kontrol med og styring af den forretningskritiske dokumentation og viden. Records bør håndteres fra vugge-til-grav i et livscyklusperspektiv både i den digitale verden og i arkiverne. Vores værktøjer er auditering, analyse af videns- og dokumentations-processer, risikovurdering, kvalitetssikring og change management.

Vores primære ramme er de internationale standarder i ISO 30300-serien (ISO 15489), men vi har et pragmatisk forhold til værktøjer og bruger det bedste fra de bedste.

Records management er vigtig for offentlige og private virksomheder og interesseorganisationer, for der er stigende krav til dokumentation for alle og forventninger om at kunne svare og agere hurtigt. Vi skaber værdi for vores kunder ved at

  •  identificere svagheder og non-compliance ved auditering
  •  prioritere og identificere records og bevaringsværdig dokumentation
  •  udarbejde records retention planer og kassationspolitikker
  •  gennemføre cleanup og oprydningsprojekter
  •  udarbejde strategier og business cases for records management og arkivering
  •  hjælpe ved udarbejdelse af kravspecifikationer, valg og implementering af dokumenthåndteringssystemer og teknolog
  •  samt ved at afholde kurser i de skandinaviske lande og in-house kurser for vores kunder.

Vi er specialiserede i at finde operationelle løsninger på dokumentationskrav i dansk og international lovgivning og myndighedskrav som SOx, FDA og dele af EU's kommende persondataforordning og få kravene indarbejdet i forretningsprocesserne.

Stræk kursusbudgettet

Vi holder mange interne virksomhedskurser og workshops - fra et par timer til flere dages varighed.

Læs mere her

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på Scandinavian Information Audits nyhedsbrev, der udkommer med jævne mellemrum

Tilmeld dig her

Linkedin

LinkedIn gruppen Forum for Records Management er for vores kunder, kursister, samarbejdspartnere og netværk.

Forum for Records Management & Documentation