Kunder

Scandinavian Information Audit arbejder for mange offentlige og private virksomheder og organisationer primært i de nordiske lande, men også i Schweitz, Holland, Italien og USA indenfor følgende brancher og industrier:

  • Life science (medicinalindustrien, medicoindustrien og biotek)
  • Fødevarer
  • Olie, gas, vindmøller
  • Transport og shipping
  • Byggeri og anlæg
  • Advokatvirksomheder
  • Den finansielle sektor
  • Kommuner, ministerier, statsejede virksomheder
  • Interesseorganisationen, fx fagforeninger, brancheforeninger, velgørende organisationer m.fl.

Referencer oplyses efter aftale med hver enkelt kunde, henvendelse info@information-audit.dk