Auditering, benchmarking og modenhedsmodeller
- til evaluering og forbedring af arkiver og records management

8. februar, 2022, kl. 9-15 (online via Teams)

Auditering og benchmarking er metoder til at afklare, hvor man står og fremtidige muligheder. Det er også gode værktøjer til ideudvikling og afklaring af muligheder, risici og mangler i forbindelse med records-/document management, arkiver/arkivering, document control og dokumenthåndtering. Benchmarking er desuden en metode til systematisk at måle sig og sammenligne med andre for at finde inspiration og best practices.

Begge metoder danner data, der kan bruges i forbindelse med at måle modenhed og placere organisationen i en modenhedsmodel. Modenhedsmodeller er visuelle, nemme at kommunikere og giver mulighed for at måle performance og fremdrift over en lang periode

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og metoder til at kunne bidrage til auditering og benchmarke på egen hånd.

Information om kurset

Målgruppe

Informationsspecialister, records-/document managers, arkivarer, document controllers, ESDH-specialister og administrativt ansatte i offentlige og private virksomheder.

Undervisere

Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit 

Praktiske oplysninger

 • Kurset afholdes den 8. februar 2022 kl 9.00 – ca. 15.00
 • Kurset afholdes online for at imødekomme deltagere, der bor langt fra København og i tilfælde af eventuelle Covid-19 restriktioner,
 • Pris for deltagelse: DKK 3.500,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse og kursusmateriale. Der er 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed. Kun en rabatordning kan bruges ad gangen.
 • For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404

Betingelser

 • Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega
 • Scandinavian Information Audit forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde, i dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.
Program

Session 1: Introduktion til auditering og benchmarking

 • Introduktion
 • Værdi og udbytte
 • Hvilken metode er bedst i forhold til behov.

Session 2: Auditering step-by-step

 • Værdiskabende audits
 • Roller og ansvar, integritet og fortrolighed
 • Audit step-by step: Planlægning, audit grundlag, checklister, auditering, evaluering,
  rapportering, kommunikation og opfølgning.

Session 3: Benchmarking step-by-step

 • Identifikation af peer group
 • Etik og fortrolighed
 • Benchmarking step-by-step: Planlægning, emner og grundlag, checklister, benchmarking,
  rapportering og kommunikation.

Session 4: Modenhedsmodeller

 • Datagrundlag
 • Metoder
 • Brug af modenhedsmodeller til kommunikation med ledelsen, strategi, business cases, måling af performance og forbedring.

Session 5: Cases om praktisk brug af auditering, benchmarking og modenhedsmodeller i relation til:

 • Processer
 • Records management programmer
 • Governance
 • Systemer, databaser, dokumenthåndtering, ESDH/EDH
 • Sikkerhed.

Session 6: Opfølgning og afslutning.

Tilmelding
Kun for danske statslige og offentlige virksomheder.