Virksomhedshistoriske arkiver i praksis
- Opbygning, drift og brug af virksomhedshistoriske arkiver

d. 25. maj og d. 8. juni, 2022 kl. 9:00 - 16:00 (online)

Virksomhedshistorie er et værdifuldt og alsidigt redskab, der kan bruges til mange forskellige forretningsunderstøttende aktiviteter – lige fra PR, kommunikation og branding til identitetsskabelse, værdibaseret ledelse og on-boarding. Virksomhedshistorien kan fortælle den interne historie om stiftere, produkter, milepæle, innovation samt den organisatoriske udvikling, men også omfatte den eksterne historie, der omhandler virksomhedens rolle på samfundsmæssigt, nationalt og globalt plan.

En forudsætning for, at historien kan komme i spil er dog, at den bliver samlet, registreret og tilgængeliggjort i et digitalt eller fysisk arkiv. Mange virksomheder, fonde og foreninger har faktisk historiske arkiver, men disse ligger ofte passive hen og kan ikke anvendes.

Målet med kurset er at give deltagere den fornødne viden til at kunne opbygge et virksomhedshistorisk arkiv samt introducere praktiske redskaber, der kan aktivere hidtil passive arkiver.

Information om kurset

Målgruppe

Alle, der er involveret eller interesseret i etableringen, driften og anvendelsen af virksomhedshistoriske arkiver i virksomheder, fonde, foreninger eller holdingselskaber.

Undervisningsform

Praktisk indføring i emnerne med baggrund i internationale standarder og best practices med afsæt i relevante cases. Desuden mindre opgaver og workshops.

Undervisere

Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit 

Henrik Rønnow, Scandinavian Information Audit

Praktiske oplysninger

 • Kurset afholdes over to dage d. 25. maj og d. 8. juni 2022 kl 9.00 – ca. 15.00
 • Kurset afholdes online for at imødekomme deltagere, der bor langt fra København og i tilfælde af eventuelle Covid-19 restriktioner,
 • Pris for deltagelse: DKK 4.000,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse og kursusmateriale. Der er 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed. Kun én rabatordning kan bruges ad gangen.
 • For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller kontakt os på telefon (+45) 7023 1404

Betingelser

 • Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega
 • Scandinavian Information Audit forbeholder sig retten til at aflyse kurser og seminarer, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder opstår. Ved aflysninger refunderer vi den fulde deltagerpris. Vi vil i sådanne tilfælde, i dialog med de tilmeldte, forsøge at finde alternativer til det aflyste kursus eller seminar. Vi tillader os desuden at udskyde et kursus på baggrund af for få tilmeldte.
Program

Session 1: De første skridt

 • Hvorfor virksomhedshistoriske arkiver?
 • Vision – formål, målgrupper og perspektiver
 • Business drivers
 • Business casen for virksomhedshistoriske arkiver
 • Persondata for virksomhedshistoriske arkiver
 • Teknologi og IT samt livcyklus
  • Valg af systemer, platforme og formater
  • Sikkerhed

Session 2: Etablering af et fysisk arkiv

 • Overblik og behov
 • Internationale standarder og best practices
 • Opbygning og sikkerhed
  • Logistik, indretning og pakkemateriale
  • Sikkerhed mod brand, vandindtrængen, indbrud og skadedyr
  • Alarm og beredskab

Session 3: Etablering af et digitalt arkiv

 • Overblik og behov
 • Internationale standarder og best practices
 • Digitale processer
  • Scanning
  • Konvertering
  • Lagring
  • Migrering

Session 4: Politikker, processer og procedurer

 • Livscyklus
 • Governance model
 • Udarbejdelse af styrende dokumenter:
  • Arkivpolitik
  • Procedurer for indsamling, registrering og brug
  • Retentionplan
  • Metadatamodeller og naming convention
  • Beredskabsplanlægning
  • Klausuler
  • Blanketter og aftaler

Session 5: Arbejdsgange og drift

 • Indsamling
 • Registrering
 • Digitalisering og konvertering
 • Søgning og genfinding
 • Brug af materialer
 • Kassation og sletning

Session 6: Udvikling og fremtidssikring

 • Kontinuitet
 • Opbygning og fastholdelse af relationer med:
  • Ledelsen
  • Forretningsenheder
  • Nøglepersoner
  • Ejere
  • Andre virksomheder i koncernen

Session 7: Performance, auditering og forbedringer

 • Løbende evaluering af mål og værdiskabelse
 • Auditering af sikkerhed, processer og IT
  • Audit continuum for virksomhedshistoriske arkiver
 • Udarbejdelse af handleplaner for forbedringer
Tilmelding
Kun for danske statslige og offentlige virksomheder.