Information audit – 2 dage

Startdato: 6. februar 2019 - Slutdato: 7. februar 2019

Tid: Kl. 9-16

Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København

Information audit – værdiskabende auditering af records management, data, IT-systemer, arkiver og processer

Audit er et værktøj til identifikation af muligheder, værdier, afvigelser og fejl og velegnet i forbindelse med records-/document management, IT-systemer, ESDH, biblioteker, dokumentkontrol, arkiver, dokumenthåndtering og processer. Tidligere var audits en kontrollerende proces, men i dag arbejdes der næsten udelukkende med værdiskabende audits, der også er i fokus på dette kursus.

Formål med kurset er at give en introduktion til information audit, herunder blandt andet forretningsværdi, som baggrund for strategi og planlægning, roller og ansvar i auditprocessen, audit trin-for-trin, audit af persondata, brugeradfærd og meget mere.

Du tilmelder dig på dette link.