Vi udformer skræddersyede undervisningsforløb der imødekommer den enkelte virksomheds og målgruppes behov, men tilbyder også standardkurser i:

 • Records management (grundlæggende og for viderekomne)
 • Records risk management
 • Information-, records & document management audits
 • Overblik over internationale standarder for dokumentation, information og records management i ISO 30300/ISO 15489-serien
 • Business casen for records management
 • God dokumentationspraksis
 • GXP krav til dokumentation og arkivering
 • ISO 9001 og ISO 14001 krav til dokumentation
 • Udvikling og implementering af records management systemer
 • Informations- og vidensstrukturer
 • Forretningsprocesanalyse for records management, dokumenthåndtering og ESDH
 • LEAN af dokumentationssystemer
 • Records retentionplaner og kassationspolitikker
 • Clean-op i data, records og dokumentation
 • Fysiske arkiver og arkivering

Få flere oplysninger om konkrete arrangementer ved at skrive til os på info@information-audit.dk eller på telefon 7023 1404

Kommende kurser

Records Manager – videregående

Dato: 2. oktober 2019

Tid: Kl. 9.30-16.30

Sted: Akademikertårnet: Lindevangs Allé 2 2000 Frederiksberg

Records management er et område i rivende udvikling. Inden for det sidste års tid er records management for alvor kommet i fokus i mange offentlige og private virksomheder blandt andet med baggrund i GDPR, hvor mange vælger at integrere persondatahåndtering og records management. Der er desuden publiceret flere helt nye standarder i ISO 30300-serien, mens andre standarder er blevet opdateret.

På denne kursusdag bliver du opdateret omkring de sidste nye tiltag inden for ISO 30300-serien, og vi gennemgår ny praksis og trends for de kommende år inden for records management.

Kurset afholdes af BF i samarbejde med Scandinavian Information Audit.

Program, beskrivelse og tilmelding

Records management programmet i praksis – ledelsessystem for records

Startdato: 7. oktober 2019 – Slutdato: 8. oktober 2019

Tid: Kl. 9.00 – 16.00

Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Records er blevet strategisk vigtigt i alle virksomheder. Baggrunden er blandt andet stigende datamængder, der fører til ineffektive processer og arbejdsgange. Samtidig har GDPR medført øget fokus på alle former for information, data og records med kontrol i livscyklus og krav om, at der tages stilling til slettefrister og retention. Det er oplagt at overveje om et records management program, også kaldet ledelsessystem for records, kan være en fordel. På dette kursus gennemgår vi records management programmet med baggrund i de internationale standarder i ISO 30300-serien.

Deltagerantallet er begrænset til 20 for at optimere dialog og læring.

Program og beskrivelse

Tilmelding

Records Manager – Miniuddannelse (5 kursusdage)

Startdato: 23. oktober 2019 – Slutdato: 14. november 2019

Som Records Manager medvirker du til, at organisationen er i compliance med lovgivning, standarder, krav og forventninger fra kunder, borgere og partnere. En Records Managers arbejdsopgaver kan være meget forskellige og for eksempel omfatte udarbejdelse af politik og procedurer, auditering, afklaring af retention og slettefrister, dokumentkontrol, procesanalyser, metadatamodeller og implementering af ESDH, udvikling af arkiver, undervisning og bevaring af medier.

Records Manager miniuddannelsen giver dig en grundlæggende introduktion til records management. Den fungerer derfor som et godt udgangspunkt for at kunne arbejde inden for dette område og bygge videre på de kompetencer, du har som bibliotekar, informationsspecialist, Document Controller eller lignende.

Kurset afholdes af BF i samarbejde med Scandinavian Information Audit.

De 5 kursusdage på Records Manager – miniuddannelsen:

   • Modul 1: Introduktion til records management
    Onsdag den 23. oktober 2019
    Torsdag den 24. oktober 2019
   • Modul 2: Værktøjskassen til records management
    Onsdag den 6. november 2019
    Torsdag den 7. november 2019
   • Opfølgningsdag: Records management i strategisk perspektiv
    Torsdag den 14. november 2019”

 Program, beskrivelse, tilmelding