Scandinavian Information Audit er specialister i styring af den forretningskritiske dokumentation, også kaldet records management i et livscyklusperspektiv. Alle virksomheder – offentligt ejede og private virksomheder – skal prioritere en korrekt håndtering af persondata og derudover ser vi en store forskelle på hvilken dokumentation og hvilke medier, der prioriteres og vurderes som kritisk. Records management er at balancere juridiske og regulatoriske krav til dokumentation mod forretningsbehov. Videndeling og ønske om at bevare virksomhedens historie kan være forretningsbehov, der går ud over det rent juridiske.

 

Vores værktøjer er auditering, analyse af videns- og dokumentationsprocesser og kvalitetssikring. Vores primære ramme er de internationale standarder i ISO 30300-serien (ISO 15489), men vi har et pragmatisk forhold til værktøjer og bruger det bedste fra de bedste.

Records management er vitalt for enhver virksomhed eller organisation. Vi skaber værdi for vores kunder ved at identificere svagheder og non-compliance ved auditering, udarbejdelse af strategier for records management, records retention planer og hjælper ved valg og implementering af teknologi. Endelig afholder vi åbne kurser i de skandinaviske lande og in-house kurser for vores kunder.

 

Vi er specialiserede i at finde operationelle løsninger på dokumentationskrav i dansk og international lovgivning og myndighedskrav som persondataforordningen, FDA/GXP, NORSOK, SOx m.fl. og få kravene indarbejdet i records management processerne. Det er vigtigt at understrege at Scandinavian Information Audit er uafhængige af IT-leverandører og andre konsulenter.

Følg Forum for Records Management & Documentation

Forum for Records Management informerer og lægger op til diskussion om nye standarder, litteratur, lovgivning, trends, foreninger, kurser, konferencer og andre arrangementer af relevans for records managers og andre, der arbejder med styring af kritisk dokumentation. Gruppen er et professionelt netværk primært for Scandinavian Information Audits kunder, kursusdeltagere og samarbejdspartnere.

Kontakt os

Kom hurtigt i kontakt med os ved enten at ringe på (+45) 70 23 14 04 eller sende en mail til info@information-audit.dk 

 

Marianne Krogh, administrations- og kursussekretær mk@Ua
Tine Weirsøe, direktør tw@information-audit.dk

 

Se Tine Weirsøe’s CV