We perform tailor-made courses that meet the needs of the individual company and target group, but also offer standard courses in:

 • Records management (basic and advanced)
 • Records risk management
 • Information audit
 • Overview of international standards for documentation, information and records management in ISO 30300 / ISO 15489 series
 • Email management
 • Business case for records management
 • Good documentation practice
 • GXP requirements for documentation and archiving
 • ISO 9001 and ISO 14001 documentation requirements
 • Development and implementation of records management systems
 • Information and knowledge structures
 • Business process analysis for records management, document management and ESDH
 • LEAN of documentation systems

For more information on specific events, please write to us at info@information-audit.dk or by phone 7023 1404.

Upcoming courses

Miniuddannelse Records Manager – 5 dage

Start date: March 4, 2019 – End date: March 26, 2019

Location: Bibliotikarforbundet

Miniuddannelse Records Manager – 5 dage

Records Manager er en miniuddannelse bestående af to kursusmoduler og en opfølgningsdag, der samlet set udgør en uddannelse. Hver af de to moduler varer to kursusdage, så uddannelsen samlet består af fem hele kursusdage.

Kurset afholdes i samarbejde med Bibliotikarforbundet.

Du tilmelder dig på dette link.

GDPR for informationsspecialister – persondataforordningen i praksis

Date: May 23, 2019

Time: Kl. 9.30-16.30

Location: Akademikertårnet: Lindevangs Allé 2 2000 Frederiksberg

Persondataforordningen/GDPR trådte i kraft i maj 2018, og efter en implementeringsperiode er den daglige drift og håndtering af persondata nu i fuld gang. Der er nye opgaver og arbejdsgange for både brugerne og for DPO (Data Protection Officer), ja for alle i organisationen. Kurset giver en introduktion til og et overblik over de opgaver, du som informationsspecialist helt oplagt kan påtage dig og dermed tage ansvar for.

På kurset arbejder vi med, hvordan du kan hjælpe virksomheden/organisationen med at tage skridtet fra formel regelforståelse til praktisk implementering og drift af GDPR.

Indhold på kurset

 • Dagligdagen med GDPR
 • Overblik over løbende persondataopgaver i forbindelse med dokumenthåndtering, records management, virksomhedsarkiver, historiske arkiver osv.
 • Opgaver ved brud på datasikkerheden
 • Auditering og monitorering af persondatahåndtering
 • Organisering og samarbejde om persondatahåndtering

Kurset vil være baseret på oplæg og på workshops, så du også får mulighed for at arbejde med værktøjerne i praksis.

Du tilmelder dig kurset på dette link.

Formere courses

Information audit – 2 dage

Start date: February 6, 2019 – End date: February 7, 2019

Time: Kl. 9-16

Location: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København

Information audit – 2 dage

Information audit – værdiskabende auditering af records management, data, IT-systemer, arkiver og processer

Audit er et værktøj til identifikation af muligheder, værdier, afvigelser og fejl og velegnet i forbindelse med records-/document management, IT-systemer, ESDH, biblioteker, dokumentkontrol, arkiver, dokumenthåndtering og processer. Tidligere var audits en kontrollerende proces, men i dag arbejdes der næsten udelukkende med værdiskabende audits, der også er i fokus på dette kursus.

Formål med kurset er at give en introduktion til information audit, herunder blandt andet forretningsværdi, som baggrund for strategi og planlægning, roller og ansvar i auditprocessen, audit trin-for-trin, audit af persondata, brugeradfærd og meget mere.

Du tilmelder dig på dette link.