We perform tailor-made courses that meet the needs of the individual company and target group, but also offer standard courses in:

 • Records management (basic and advanced)
 • Records risk management
 • Information audit
 • Overview of international standards for documentation, information and records management in ISO 30300 / ISO 15489 series
 • Email management
 • Business case for records management
 • Good documentation practice
 • GXP requirements for documentation and archiving
 • ISO 9001 and ISO 14001 documentation requirements
 • Development and implementation of records management systems
 • Information and knowledge structures
 • Business process analysis for records management, document management and ESDH
 • LEAN of documentation systems

For more information on specific events, please write to us at info@information-audit.dk or by phone 7023 1404.

Upcoming courses

Records management programmet i praksis – ledelsessystem for records 8-9 maj 2019 i Oslo

Start date: 8. May 2019 – End date: 9. May 2019

Time: Kl. 9.00 – 16.00

Location: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Records er blevet strategisk vigtigt i alle virksomheder. Baggrunden er blandt andet stigende datamængder, der fører til ineffektive processer og arbejdsgange. Samtidig har GDPR medført øget fokus på alle former for information, data og records med kontrol i livscyklus og krav om, at der tages stilling til slettefrister og retention. Det er oplagt at overveje om et records management program, også kaldet ledelsessystem for records, kan være en fordel. På dette kursus gennemgår vi records management programmet med baggrund i de internationale standarder i ISO 30300-serien.

Program og beskrivelse

Deltagerantallet er begrænset til 20 for at optimere dialog og læring. Hurtig tilmelding tilrådes!

Kurset er fuldt optaget, men afholdes igen den 7-8 oktober i Oslo, se venligst længere nede på siden

GDPR for informationsspecialister 23. maj 2019

Date: 23. May 2019

Time: Kl. 9.30-16.30

Location: Akademikertårnet: Lindevangs Allé 2 2000 Frederiksberg

Persondataforordningen/GDPR trådte i kraft i maj 2018, og efter en implementeringsperiode er den daglige drift og håndtering af persondata nu i fuld gang. Der er nye opgaver og arbejdsgange for både brugerne og for DPO (Data Protection Officer), ja for alle i organisationen. Kurset giver en introduktion til og et overblik over de opgaver, du som informationsspecialist helt oplagt kan påtage dig og dermed tage ansvar for.

På kurset arbejder vi med, hvordan du kan hjælpe virksomheden/organisationen med at tage skridtet fra formel regelforståelse til praktisk implementering og drift af GDPR.

Indhold på kurset

 • Dagligdagen med GDPR
 • Overblik over løbende persondataopgaver i forbindelse med dokumenthåndtering, records management, virksomhedsarkiver, historiske arkiver osv.
 • Opgaver ved brud på datasikkerheden
 • Auditering og monitorering af persondatahåndtering
 • Organisering og samarbejde om persondatahåndtering

Kurset vil være baseret på oplæg og på workshops, så du også får mulighed for at arbejde med værktøjerne i praksis.

Kurset afholdes af BF i samarbejde med Scandinavian Information Audit.

Program, beskrivelse og tilmelding

Records Manager – videregående

Date: 2. October 2019

Time: Kl. 9.30-16.30

Location: Akademikertårnet: Lindevangs Allé 2 2000 Frederiksberg

Records management er et område i rivende udvikling. Inden for det sidste års tid er records management for alvor kommet i fokus i mange offentlige og private virksomheder blandt andet med baggrund i GDPR, hvor mange vælger at integrere persondatahåndtering og records management. Der er desuden publiceret flere helt nye standarder i ISO 30300-serien, mens andre standarder er blevet opdateret.

På denne kursusdag bliver du opdateret omkring de sidste nye tiltag inden for ISO 30300-serien, og vi gennemgår ny praksis og trends for de kommende år inden for records management.

Kurset afholdes af BF i samarbejde med Scandinavian Information Audit.

Program, beskrivelse og tilmelding

Records management programmet i praksis – ledelsessystem for records

Start date: 7. October 2019 – End date: 8. October 2019

Time: Kl. 9.00 – 16.00

Location: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Records er blevet strategisk vigtigt i alle virksomheder. Baggrunden er blandt andet stigende datamængder, der fører til ineffektive processer og arbejdsgange. Samtidig har GDPR medført øget fokus på alle former for information, data og records med kontrol i livscyklus og krav om, at der tages stilling til slettefrister og retention. Det er oplagt at overveje om et records management program, også kaldet ledelsessystem for records, kan være en fordel. På dette kursus gennemgår vi records management programmet med baggrund i de internationale standarder i ISO 30300-serien.

Deltagerantallet er begrænset til 20 for at optimere dialog og læring.

Program og beskrivelse

Tilmelding

Records Manager – Miniuddannelse (5 kursusdage)

Start date: 23. October 2019 – End date: 14. November 2019

Som Records Manager medvirker du til, at organisationen er i compliance med lovgivning, standarder, krav og forventninger fra kunder, borgere og partnere. En Records Managers arbejdsopgaver kan være meget forskellige og for eksempel omfatte udarbejdelse af politik og procedurer, auditering, afklaring af retention og slettefrister, dokumentkontrol, procesanalyser, metadatamodeller og implementering af ESDH, udvikling af arkiver, undervisning og bevaring af medier.

Records Manager miniuddannelsen giver dig en grundlæggende introduktion til records management. Den fungerer derfor som et godt udgangspunkt for at kunne arbejde inden for dette område og bygge videre på de kompetencer, du har som bibliotekar, informationsspecialist, Document Controller eller lignende.

Kurset afholdes af BF i samarbejde med Scandinavian Information Audit.

De 5 kursusdage på Records Manager – miniuddannelsen:

   • Modul 1: Introduktion til records management
    Onsdag den 23. oktober 2019
    Torsdag den 24. oktober 2019
   • Modul 2: Værktøjskassen til records management
    Onsdag den 6. november 2019
    Torsdag den 7. november 2019
   • Opfølgningsdag: Records management i strategisk perspektiv
    Torsdag den 14. november 2019”

 Program, beskrivelse, tilmelding