Kurser

Records management kurser
  • Grundlæggende og avancerede kurser inden for records management
  • Records risk management
  • Business casen for records management
  • Records retentionplaner og kassationspolitikker
  • Udvikling og implementering af records management systemer
 •  
  • Records mangement auditering
Specialkurser
  • Overblik over internationale standarder for dokumentation, information og records management i ISO 30300/ISO 15489-serien
  • GXP krav til dokumentation og arkivering
  • ISO 9001 og ISO 14001 krav til dokumentation
  • Forretningsprocesanalyse for records management, dokumenthåndtering og ESDH
  • LEAN af dokumentationssystemer
  • Fysiske arkiver og arkivering
  • Praktisk persondatahåndtering
  • Håndtering og drift af virksomhedshistoriske arkiver
  • God dokumentationspraksis