Kurser

Kursus og undervisning

Vi har afholdt kurser og undervist i records management, auditering, arkivering og lignende emner siden 2006. Dertil har vi deltaget som talere ved relevante seminarer og konferencer.

Gennem årene har vi arrangereret kurser og workshops for et stort antal private virksomheder og samarbejdet med bl.a. følgende arrangører:

 • Norsk Arkivråd
 • FAI (Föreningen för arkiv och informationsförvaltning)
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Forbundet Kultur og Information
 • Aalborg Universitet
 • Københavns Universitet
 • Medicoindustrien
 • Dansk IT
 • VidenDanmark
 • DJØF
 • NNIT
Vores kurser og undervisningsløb kan tilrettes efter konkrete ønsker og specifikke behov. Kontakt os for yderligere information.
 
Vi underviser desuden i document control gennem vores datterselskab Scandinavian Document Control.
Kursusemner
  • Grundlæggende og avancerede kurser inden for records management
  • Records risk management
  • Business casen for records management
  • Records retentionplaner og kassationspolitikker
  • Udvikling og implementering af records management systemer
 •  
  • Records mangement auditering
  • Overblik over internationale standarder for dokumentation, information og records management i ISO 30300/ISO 15489-serien
  • GXP krav til dokumentation og arkivering
  • ISO 9001 og ISO 14001 krav til dokumentation
  • Forretningsprocesanalyse for records management, dokumenthåndtering og ESDH
  • LEAN af dokumentationssystemer
  • Fysiske arkiver og arkivering
  • Praktisk persondatahåndtering
  • Håndtering og drift af virksomhedshistoriske arkiver
  • God dokumentationspraksis