Arkivprojekter og arkivdrift

Om

Selvom alt i vores samfund bliver mere og mere digitalt, findes der stadig mange arkiver med papirdokumenter, fotos, film, lydbånd og genstande.

Disse arkiver repræsenterer en væsentlig historisk, forretningsmæssig og juridisk værdi.

Det kan være vanskeligt at afklare, om et arkiv fortsat har sin berettigelse, om det kan være muligt at skanne og digitalisere, outsource eller om arkivet skal bevares i dens nuværende form.

Vi arbejder med forskellige scenarier og kan skabe overblik over de muligheder, risici og omkostninger, der kan være forbundet med at sikre et givent arkivets fremtid, og kan udarbejde relevante business cases, der kan bruges som beslutningsgrundlag.

Vores historikere, records managers og bibliotekarer har alle mange års arkiverfaring, og vi hjælper gerne med at løse specifikke projekter eller med at håndtere den løbende drift.

Vi tilbyder:
Rådgivning til valg af arkivdatabaser, medier, formater og andre relevante teknologier
Opstilling og udarbejdelse af politikker, procedurer og arbejdsgange
Formulering af digitaliseringsstrategier
Oprydning, kassation og tilpasning af arkivsamlinger i henhold til krav i persondatalovgivningen
Organisering af arkivflytninger
Vurdering af bevaringsværdi (i tæt samarbejde med vores kunder)
Arkivdrift

  • Registrering

  • Rensning og ompakning

  • Digitalisering og skanning

  • Betjening af kunder og brugere.