Arkiver

Fysiske arkiver

Selvom alt i vores samfund bliver mere og mere digitalt, findes der stadig mange fysiske arkiver med papirdokumenter, fotos, film, lydbånd og genstande.

Sådanne arkiver kan have en væsentlig forretningsmæssig, juridisk og historisk værdi, hvis de er velorganiserede og bliver driftet regelmæssigt.

Vi arbejder med forskellige scenarier og kan skabe overblik over de muligheder, perspektiver, risici og omkostninger, der kan være forbundet med at sikre et givent fysisk arkivs fremtid og anvendelighed, og vi kan bistå med at udarbejde relevante business cases, der kan bruges som beslutningsgrundlag.

Heraf kan vi også være med til at afklare, hvorvidt et fysisk arkiv fortsat har sin berettigelse, om det bør reorganiseres, om det kan betale sig at få det digitaliseret, eller om det kan outsources.

Digitale arkiver

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med etableringen og driften af digitale arkiver, og kan hjælpe med at formulere strategier og procedurer for indsamling og strukturering af digitalt materiale.

Dertil kan vi assistere med at udarbejde kravspecificeringer samt udføre auditeringer i forbindelse med valg af arkiveringsteknologier og lagringsløsninger.   

I vores arbejde med digitale arkiver har vi et overordnet fokus på bevaring af dataintegritet, ligesom, at vi kan formulere exit-strategier, der tilgodeser og muliggør udtræk og fremtidig migrering af det digitale materiale.

Rådgivning til valg af arkivdatabaser, medier, formater og andre relevante teknologier
Opstilling og udarbejdelse af politikker, procedurer og arbejdsgange
Formulering af digitaliseringsstrategier
Digitalisering af arkiver
Oprydning, kassation og tilpasning af arkivsamlinger i henhold til krav i persondatalovgivningen
Understøttelse af fonde, holdingselskaber og foreningers langsigtede perspektiver med organisering og drift af historiske arkiver
Vurdering af bevaringsværdi (i tæt samarbejde med vores kunder)
Organisering af arkivflytninger
Arkivdrift

  • Registrering

  • Rensning og ompakning

  • Digitalisering og skanning

  • Rådgivning ifm. formidling og kommunikation

  • Betjening af kunder og brugere.